HISTORIEK

DE FAMILIALE CLUB MET DE RIJKE GESCHIEDENIS

 
Ontstaan

In het midden van het jaar 1925 werd te Donk een voetbalclub gesticht, onder de naam Excelsior FC Donk en met het doel de voetbalsport en de daaraan verbonden doeleinden hoger op te werken in ons geliefkoosd dorp.
Van de heer Aug. Verleye kregen welwillend een plein in pacht, een bal van 35 Bef. werd aangekocht en de oefening begon. De eerste match kwam eraan, en evenals degene, die zouden volgen betekenden een fameuze klopping voor Donk. Maar er werd voortgewerkt !
In februari 1926 bekwam de club een nieuw plein van de heer Henri Lateste. Terstond kwamen enige nieuwe leden bij en Excelsior ging met licht gemoed de wijde toekomst in ...
 
De terreinen van Excelsior Donk
Het eerste plein situeerde zich op de splitsing Heirweg-Butswerve-Pispotdreef, want zo staat verder "Remi Cherlet, erelid van EFCD, bouwde namelijk een nieuw café, vlak voor ons plein ..."
Later is het terrein verhuisd naar een weiland langs de huidige Barbaraweg, vroeger "Striepedreef" genaamd. Men speelde op de hoek, kant Maldegem, van de "Striepe" met de dreef die richting Paardekerkhof loopt en uiteindelijk uitkomt aan de hoeve Verleye achter het AZ Alma.
Op dit veld werd gespeeld, waarschijnlijk tot aan de oorlog. Uit deze periode zijn echter weinig gegevens terug te vinden. Tijdens de oorlog stond het voetbalgebeuren op een laag pitje, tot na WO II ...
Er werd gestart op een veld gelegen op het grondgebied Sijsele achter AZ Alma. Uit de ons verstrekte inlichtingen blijkt dit het allereerste veld te zijn, waarvan sprake in de eerste regels. Namelijk een eigendom van COO Brugge, gebruikt door August Verleye.
In 1955-1956 werd een speelveld aangelegd op een weide, in gebruik door Etienne Geirnaert gelegen achter de hoeve van Richard Van Nevel (huidig Arsène De Busschere) en recht voor café 't Kloefke.
In 1965 - terrein op een eigendom van het OCMW (destijds COO) Brugge en in gebruik door Marcel Martens. Nog steeds het huidig terrein.