Wat moet ik doen bij een ongeval?

 

Bij een sportongeval tijdens training of wedstrijd moet een speciaal formulier ingevuld worden. Je kan het formulier hier downloaden.

 

De achterzijde van dit formulier moet ingevuld worden door de behandelende geneesheer.

Op de voorzijde vul je zelf volgende zaken in:

- naam en voornaam in blokletters

- datum en uur van het ongeval

- wedstrijd of training waarin het ongeval zich voordeed

- omstandigheden van het ongeval (uitgebreid)

- gegevens van je werkgever

- kleefvignet ziekenfonds aanbrengen

 

Vervolgens bezorg je het formulier aan één van de bestuursleden.

Let op: het formulier moet uiterlijk na 21 kalenderdagen bij de KBVB toekomen dus geef het formulier tijdig in!!!

 

Na ongeveer één week zul je een gekleurd document ontvangen die je bij genezing door de arts laat invullen. Je bezorgt dit document ingevuld terug aan de secretaris zijnde Alex De Landmeter.

De facturen van alle gemaakte kosten (dokter, kinésist,...) bezorg je aan jouw ziekenfonds en je vraagt een betalingsbewijs. Dit betalingsbewijs geef je samen met het ingevuld gekleurd document af op de club.

 

Daarna zal de bond het remgeld na aftrek van de dossierkosten op de rekening van Excelsior Donk storten. De club stort na ontvangst dit bedrag door naar jouw rekening.