NIEUWS

Kermisfuif 10 sep 2016

Na de zaterdagavondwedstrijd gaat de kermisfuif door in de kantine van Excelsior Donk. Deze fuif met cava- en ginbar is ten voordele van de jeugd.

Ingang gratis!